محصولات

خط بوجاری 2 تن

در زمانی که کشاورزان محصولات کشاورزی مانند عدس، گندم و غیره را برداشت می کنند. به همراه آن خاک، خاشاک…

بوجاری (A.R.S 5000)

این دستگاه عمل بو جاری محصول و جداسازی ناخالصی ها را بر عهده دارد. که البته کیفیت محصول خروجی همواره…

دستگاه ضدعفونی دیسکی (A.R.T 5200)

مشخصات فنی دستگاه ضدعفونی دیسکی الواتور ورودی تغذیه کننده دستگاه ضدعفونی به ارتفاع 5 متر به همراه هاپر و اتصالات…

دستگاه بوجاری (A.R.S 1000)

A.R.S.1000   1/5تن در ساعت ظرفیت ورودی 2400mm طول 1400mm عرض 1500mm ارتفاع 2.2kw توان مورد نیاز 3.2m2 سطح موثر…