خط بوجاری گندم

درباره دستگاه ترویز

بذرها و دانه ها موادی هستند که غربال و دانه بندی آن ها از اهمیت بسیار بالایی در تعیین درجه…