دستگاه گرویتی 5 فن

دستگاه گراویتی 5 فن مدل: A.R.G 4000

مشخصات:
4tn/h2 :ظرفیت ورددی
16kw :قدرت
2500×1200mm :ابعاد میز
3000mm :طول
1300mm :عرض
1270mm :ارتفاع
تعداد فن: 5
جدا کننده ناخالصیهای سبک (چر کیده و پوک و …)