دستگاه عفونی کننده دیسکی هوشمند A.R.T 5200

دستگاه ضدعفونی دیسکی (A.R.T 5200)

مشخصات فنی دستگاه ضدعفونی دیسکی

  • الواتور ورودی تغذیه کننده دستگاه ضدعفونی به ارتفاع 5 متر به همراه هاپر و اتصالات
  • مخزن سم مایع مجهز به روتامتر تنظیم پاشش محلول
  • مخزن ورودی هوشمند جهت دپو و تغذیه یکنواخت دستگاه ضد عفونی به ظرفیت 400 کیلوگرم
  • تغذیه کننده دستگاه مجهز به سیستم کنترل برای ظرفیت های متفاوت
  • مخزن هدایت کننده بذر به قسمت محفظه پاشش محلول
  • محفظه پاشش محلول مجهز به دیسک و سیستم ورودی محلول ضدعفونی
  • هاپر هدایت کننده به قسمت همزن به همراه پارویی دیواره هاپر
  • واحد همزن مجهز به پاروهای همزن جلو بر و مخلوط کن ثابت داخل همزن
7.5Tn/h ظرفیت ورودی
4.58kw برق مورد نیاز (سه فاز)
200lit مخزن مدرج محلول
400kg مخزن ورودی
2270mm طول
1120mm عرض
4700mm ارتفاع