دستگاه ضدعفونی کننده بذر

دستگاه ضدعفونی دیسکی مدل A.R.T 5200

مشخصات فنی دستگاه ضد عفونی دیسکی

– الواتور ورودی تغذیه کننده دستگاه ضد عفونی به ارتفاع 5 متر به همراه هاپر و اتصالات

-مخزن سم مایه مجهز به روتا متر تنظیم پاشش محلول

1- مخزن ورودی هوشمند جهت دپو و تغذیه یکنواخت دستگاه ضد عفونی به ظرفیت 400کیلوگرم

2- تغذیه کننده دستگاه مجهز به سیستم کنترل برای ظرفیعت های متفاوت

3- مخزن هدایت کننده بذر به قسمت محفظه پاشش محلول

4- محفظه پاشش محلول مجهز به دیسک و سیستم ورودی محلول ضد عفونی

5- هاپر هدایت کننده به قسمت همزن بهمراه پارویی دیواره هاپر

6- واحد همزن مجهز به پاروهای همزن جلو بر و مخلوط کن ثابت داخل همزن

 

7.5Tn/h ظرفیت ورودی
4.58kw برق مورد نیاز (سه فاز)
200lit مخزن مدرج محلول
400kg مخزن ورودی
2270mm طول
1120mm عرض
4700mm ارتفاع