دستگاه بوجاری مدل: A.R.S 1000

دستگاه بوجاری (A.R.S 1000)

A.R.S.1000

 

1/5تن در ساعت ظرفیت ورودی
2400mm طول
1400mm عرض
1500mm ارتفاع
2.2kw توان مورد نیاز
3.2m2 سطح موثر غربالی