دستگاه سس گیری مغناطیسی چیست

دستگاه بوجاری ریز دانه (کلزار،یونجه ،شبدر) مدل: A.R.S.C

این سیستم با استفاده از کانالها مکش هوا و غربال قادر به جدا سازی بذر مورد نظر از ناخالصیها ونمونه های نا متعارف میباشد.

1000/500kg ظرفیت ورودی
4500mm طول دستگاه
2600mm عرض دستگاه
3300mm ارتفاع کل
1500x3500mm 1T/hr ابعاد غربال
1000x3300mm 0.5Tn/hr ابعاد غربال
3 تعداد غربال
2 تعداد پروانه باد
5.2kw توان مصرفی