دستگاههای بوجاری

خط بوجاری 2 تن

در زمانی که کشاورزان محصولات کشاورزی مانند عدس، گندم و غیره را برداشت می کنند. به همراه آن خاک، خاشاک…

بوجاری (A.R.S 5000)

این دستگاه عمل بو جاری محصول و جداسازی ناخالصی ها را بر عهده دارد. که البته کیفیت محصول خروجی همواره…

دستگاه بوجاری (A.R.S 1000)

A.R.S.1000   1/5تن در ساعت ظرفیت ورودی 2400mm طول 1400mm عرض 1500mm ارتفاع 2.2kw توان مورد نیاز 3.2m2 سطح موثر…

دستگاه بوجاری (A.R.S 5500)

مشخصات فنی بوجاری A.R.S5500 دارای مکش قدرتمند و غربالهای ارتعاشی و سیستم لنگ خطی و گهواره های جدید میباشد. برای…