دستگاه سس گیری مغناطیسی

دستگاه سس گیر الکترو مغناطیسی (A.R.S.A)

در این سیستم بذر یونجه طی دو مرحله عملیات مخلوت سازی به روغن وپودر اهن آغشته خواهد شد. در طی این عملیات پودر آهن به سبب خواص فیزیکی دانه های سس به آن چسبیده که در مرحله بعدی پس از عبور از روی سیلندر های مغناطیسی جذب واز بذر یونجه تفکیک خواهد شد.

1000/500kg ظرفیت ورودی
4560mm طول دستگاه
3200mm عرض دستگاه
3200mm ارتفاع کل
7kw توان مصرفی